Ghosting v pracovním vztahu: Jak mu předejít?

Ghosting v pracovním vztahu: Jak mu předejít?

20. 5. 2024 , foto: istockphoto.com/AndreyPopov
Co to znamená, když vás zaměstnanec nebo uchazeč "ghostne" a jak tomu předejít? Ghosting, populární termín v oblasti mezilidských vztahů, se stává běžným i v pracovním prostředí. Tento článek vám přiblíží příčiny a následky ghostingu v pracovním kontextu a nabídne tipy, jak mu úspěšně předcházet.

Co je to ghosting v pracovním vztahu? 

Určitě jste se již někdy setkali s pojmem ghosting v kontextu vztahů. Prakticky se jedná o situaci, kdy chce jeden z partnerů ukončit vztah, ale rád by se vyhnul nepříjemné a těžké konverzaci, kterou to partnerovi sdělí. Místo toho se tedy rozhodne druhou osobu odstřihnout bez jakéhokoliv vysvětlení a už nikdy se jí neozvat, nereagovat na žádné zprávy či telefonáty.

Ghosting v pracovním vztahu je naprosto stejná situace, avšak mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. S ghostingem ze strany zaměstnavatele se většina z nás nejednou setkala po absolvování pracovního pohovoru, kdy jsme netrpělivě čekali na odpověď, která nikdy nepřišla. Tato praktika je mezi zaměstnavateli bohužel poměrně běžná a mnohé uchazeče v posledních letech již nepřekvapí. Tomuto fenoménu se blíže věnujeme v článku Proč je důležité odpovědět i neúspěšným kandidátům? 

Co však v případě, kdy zaměstnanec nebo uchazeč ghostne zaměstnavatele? I když se na první pohled zdá, že se jedná o značně ojedinělý případ, opak je pravdou. V posledních letech zaznamenávají personální agentury rostoucí počet zaměstnanců, kteří se ze dne na den vypaří. Zatímco někteří odborníci připisují tento fenomén celkové změně v komunikaci, kterou zaznamenáváme především s nárůstem popularity sociálních sítí, jiní zastávají názor, že má tento jev souvislost s nízkou nezaměstnaností a širokým výběrem možností, jež před sebou běžný kandidát má. Ghosting zaměstnanců může být zároveň spojen se změnou v přístupu zaměstnanců, kteří v posledních letech více dbají na faktory, jakými jsou jsou pracovní prostředí, kolektiv, firemní benefity či work-life balance.

Jaké jsou příklady ghostingu zaměstnanců? 

Mezi nejčastější příklady ghostingu zaměstnanců patří následující:

  • Nepřijde na předem domluvený pracovní pohovor – Jedná se o jednu z nejčastějších forem ghostingu ze strany uchazeče. Uchazeč je pozván na pracovní pohovor, přičemž pozvání s nadšením přijme. Domluvíte si termín schůzky, který vám potvrdí. V den pohovoru uchazeče s nadšením očekáváte, on však nedorazí. Najednou nereaguje na žádný váš e-mail, zprávu ani telefonát. V tomto případě tak dochází nejen k nerespektování zaměstnavatele, ale i k plýtvání jeho času, který mohl jednoduše nahradit pohovorem s jiným uchazečem.
  • Neodpovídá na e-maily po pracovním pohovoru – Pracovní pohovor proběhl v pořádku a vy máte pocit, že jste našli tu pravou posilu do týmu. Snažíte se vybraného uchazeče kontaktovat prostřednictvím e-mailu či telefonicky, všechny pokusy jsou však neúspěšné. I v tomto případě se jedná o jednu z častých forem ghostingu ze strany zaměstnance.
  • Nenastoupí první den do práce – Tato forma ghostingu zaměstnance patří mezi další stupeň, který už umí zaměstnavateli způsobit nepříjemné komplikace. Pohovor dopadne úspěšně, obě strany jsou spokojeny a tak se dohodnete na spolupráci. Nový zaměstnanec se však v den nástupu nedostaví a už se vám s ním nepodaří zkontaktovat. Jedná se o velmi neprofesionální jednání uchazeče, se kterým se však někteří zaměstnavatelé již také setkali.
  • Bez vysvětlení odejde ve zkušební době – Ano, je pravda, že zaměstnanec i zaměstnavatel mohou ve zkušební době ukončit pracovní poměr bez udání důvodu. Někteří zaměstnanci se však bohužel nezmohou ani na to, aby svým novým kolegům či zaměstnavateli oznámili, že další den už do práce nepřijdou.

Proč k němu dochází? 

Důvodů může být hned několik. Někdy se dokonce jedná o impulzivní jednání zaměstnance, které zdánlivě nemá jasné vysvětlení. Mezi nejčastější příčiny ghostingu zaměstnanců však patří následující:

  • Neprofesionální přístup – Občas za nečekaným odchodem zaměstnance opravdu není nic jiného než to, že mu chybí povědomí o standardech, které by měly být v pracovním světě běžnou praxí.
  • Obavy z oznámení odchodu – Může se jednat i o nejistotu zaměstnance, avšak pokud má zaměstnanec skutečně obavy oznámit vám, že chce spolupráci ukončit, je možné, že je částečná chyba i na vaší straně. Tento problém může nastat například v případě, že jste se k němu chovali hrubě, nespravedlivě nebo jste prostě nevytvořili dostatečně příjemné prostředí k otevřeným konverzacím.
  • Přijetí jiné pracovní nabídky – Ve zkušební době ještě mnoho zaměstnanců čeká na odpovědi od firem, které je zaujaly víc, případně se nadále dívají i po jiných možnostech.. Pokud od vás odejdou během zkušební doby, je možné, že přijali jinou nabídku, přičemž do nového zaměstnání rovnou nastoupili.
  • Nespokojenost v nové práci – Někdy spolupráce ve zkušební době prostě neklapne. Možná novému zaměstnanci nesedí firemní kultura, kolektiv, pracovní prostředí nebo práce samotná. V tomto případě je pro obě strany lepší, když se zaměstnanec rozhodne odejít.
  • Nepochopení přijímacího procesu – Ne všichni rozumějí tomu, jak složité je výběrové řízení ze strany zaměstnavatele. Běžný uchazeč totiž nevidí, kolik úsilí jste museli na hledání nového zaměstnance vynaložit. Právě proto možná také netuší, že pro vás bude jeho náhlý a neohlášený odchod problematický.

Jak ghostingu v pracovním vztahu předejít? 

1. Zlepšete proces zaškolování

Většina zaměstnanců nastupuje do nové práce s očekáváním, nadšením, ale i obavami. Snažte se proto skutečně zaměřit na kvalitní zaškolení nového zaměstnance bez ohledu na počet let zkušeností, které má v oboru. Věnujte se mu po pracovní i kolegiální stránce, buďte mu k dispozici a odpovídejte na otázky. Když se totiž zaměstnanci v nové práci dlouhodobě cítí ztraceni a nejsou jim dostatečně dobře vysvětleny pracovní úkony, je pravděpodobné, že se rozhodnou odejít.

2. Neslibujte, co nedokážete dodržet

Mnoho zaměstnavatelů láká uchazeče na firemní benefity, velké projekty či týmové akce. Pokud však nedokážete dodržet to, co slíbíte, zaměstnanec se bude cítit podvedený a nespokojený, čímž se zvýší šance, že se rozhodne odejít.

3. Dejte si pozor na varovné signály

Ne vždy lze varovné signály zpozorovat již v začátcích. Pokud však uvidíte, že je váš zaměstnanec neproduktivní, roztržitý a vypadá nespokojeně, otevřeně se ho zeptejte, co se děje. Možná se vám díky otevřené konverzaci podaří předejít tomu, abyste o něj přišli.

4. Mějte plán B

I přes všechna opatření neexistuje zaručená prevence proti ghostingu. Mějte proto během zkušební doby vždy v záloze možnost rychle a efektivně se vrátit k výběrovému řízení. Pokud je to ve vaší situaci možné, můžete počítat i s náhradním kandidátem, pokud tuto dohodu akceptuje.

Michaela Bobková
Michaela Bobková
michaela.bobkova@personalka.cz

Také by vás mohlo zajímat:

Quiet firing aneb jak se nenechat nahradit
4. 4. 2024

Quiet firing aneb jak se nenechat nahradit

Vztahy na pracovišti a jak je budovat
20. 11. 2023

Vztahy na pracovišti a jak je budovat

Malý návod, jak odmítnout neúspěšné kandidáty
23. 11. 2023

Malý návod, jak odmítnout neúspěšné kandidáty