Přátelství na pracovišti: Je třeba mít hranice?

Přátelství na pracovišti: Je třeba mít hranice?

21. 3. 2024 , foto: istockphoto.com/SeventyFour
Ve světě pracovního prostředí, kde se každodenně setkáváme s různými výzvami a tlaky, hraje přátelství na pracovišti klíčovou roli. Otázka však zní: Je třeba mít hranice? V tomto článku vám představíme benefity, ale také rizika spojená s budováním pracovních přátelství. Přečtěte si, jak nalézt tu správnou rovnováhu mezi osobními vztahy a pracovním prostředím, která podporuje produktivitu a spokojenost na obou stranách.

Proč je přátelství na pracovišti důležité?

1. Spokojenost na pracovišti

Přátelství na pracovišti nám přináší mnoho osobních, kariérních i zdravotních výhod, a proto byste jej neměli podceňovat. Průzkumy dokazují, že ti zaměstnanci, kteří mají přátelé v zaměstnání, chodí do práce raději, jsou spokojenější a mají více proaktivní přístup. Pracovní kolektivy, ve kterých vládne mezi kolegy přátelská atmosféra, zároveň vykazují více kreativity, lepší firemní kulturu a celkově kvalitnější pracovní výsledky. Dobré vztahy na pracovišti také zamezují vysoké fluktuaci, protože většina zaměstnanců působících tam, kde vládnou přátelské vztahy, nemá zájem o změnu zaměstnání.

2. Zlepšení produktivity

Přátelské vztahy na pracovišti však zlepšují i produktivitu zaměstnanců. Kolegové, kteří jsou zároveň přáteli, si lépe rozumějí, jejich vzájemná komunikace je efektivnější, přičemž jsou více ochotni spolupracovat a pomáhat si. Díky tomu jsou zadané pracovní úkoly splněny rychleji a mnohdy i kvalitněji, což pomáhá zlepšit celkový firemní pokrok.

3. Možnost kariérního rozvoje

Přátelské vztahy na pracovišti vám však mohou pomoct i ke kariérnímu postupu. Pokud totiž udržujete dobré vztahy s lidmi z různých pracovních odvětví, máte příležitost získat všeobecný rozhled a lépe porozumět celkovému fungování firmy i tomu, jak spolu jednotlivé úkony souvisí. Díky tomuto rozhledu můžete následně navrhovat zlepšení, která vám mohou pomoci dostat se na vyšší pracovní pozici.

4. Zdravotní benefity

V neposlední řadě je důležité zmínit také zdravotní benefity, které nám přátelství na pracovišti přináší. Díky přátelským vztahům v práci se totiž máte možnost denně socializovat a vyhnout se tak zdraví škodlivé osamělosti. Věděli jste, že je osamělost pro člověka stejně škodlivá jako 15 cigaret denně? Právě proto patří socializace mezi jednu z největších výhod standardních pracovních úvazků, které práce na dálku nenabízí. I přes výhody, které s sebou remote pracovní poměr přináší, si mnozí zaměstnanci v tomto režimu stěžují právě na nedostatek socializace. Využijte proto čas strávený v práci na občasný pokec či společný oběd s kolegy a vytvářejte tak nová přátelství.

Jaké jsou rizika přátelství na pracovišti?

1. Osobní konflikt

Vytváření přátelství s kolegy však přináší i určitá rizika. V každém přátelství může například nastat konflikt. Pokud se jedná o vážný osobní konflikt mezi dvěma kolegy, může se stát, že jim napjatá atmosféra bude způsobovat nervozitu, úzkost a stres. Takové napětí jim může pak znemožnit plnohodnotně provádět pracovní činnosti. Jestli se tuto situaci zúčastněným dlouhodobě nepodaří vyřešit, je pravděpodobné, že jeden z nich bude dříve či později odhodlán změnit zaměstnání a začít znovu. Napjatá atmosféra mezi dvěma kolegy může zároveň zapříčinit i nepříjemné pracovní prostředí pro ostatní zaměstnance, kteří se nechtěně ocitnou uprostřed této nevraživosti.

2. Narušení hierarchie

Riskantní může být i přátelství mezi juniorními a seniorními pracovníky, případně přátelství šéfa a podřízeného. I když má tento typ přátelství mnoho výhod a obzvlášť zaměstnanci na nižší pozici pomáhá získávat nové zkušenosti a lépe se ve své práci rozvíjet, s prohloubením přátelského vztahu přichází také riziko nerespektování autority. I přes upřímné přátelství by totiž mělo být zřejmé, kdo má v daném pracovním vztahu vyšší postavení, přičemž by pokyny nadřízeného měly být vnímány s patřičným respektem.

3. Drby a klepy

Vznikne-li upřímné přátelství mezi kolegy v pracovním prostředí, kde to až tak běžné a přirozené nebývá, může se stát, že se nevyhnou klepům ze strany ostatních kolegů. Ti mohou nabýt dojmu, že je mezi danými kolegy nevhodný typ pracovního vztahu, i když tomu tak není. Přátelství mezi nadřízeným a podřízeným může být zase ostatními kolegy chápáno jako upřednostňování a křivda. Je proto důležité, aby samotné přátelství zasahovalo do jednotlivých pracovních úkonů v co nejmenší možné míře.

Kdy je potřeba mít hranice?

Jak najít ten správný balanc mezi upřímným přátelstvím a profesionalitou? Přestože si s vašimi kolegy vybudujete osobní vztah, pro správné fungování v pracovním prostředí se doporučuje stanovit si určité hranice. Myslet byste měli především na následující:

  • Oddělujte práci a soukromí – Pokud svého kolegu vnímáte jako blízkého přítele, snažte se ve společných konverzacích oddělovat práci od soukromí co nejvíce je to možné. Věnujte se mimo pracovní doby osobnějším tématům a vynechejte pomluvy ostatních kolegů či vedení. Pokud spolu trávíte čas pracovně, snažte se naopak neprobírat osobní témata a věnujte se danému pracovnímu úkolu.
  • Respektujte autoritu – Jestli je váš kolega vaším přítelem a nadřízeným současně, respektujte jeho autoritu a i přes váš blízký vztah přistupujte k zadaným pracovním úkolům zodpovědně.
  • Buďte obezřetní – Ne každý přátelský kolega musí být hned vaším přítelem. Na začátku buďte obezřetní a nesdílejte své osobní záležitosti úplně s každým. Pozor si dejte zvláště v soutěživých pracovních odvětvích, protože nikdy nevíte, jaká informace může být použita proti vám. Nechte budování přátelství pomalý a přirozený průběh.
Michaela Bobková
Michaela Bobková
michaela.bobkova@personalka.cz
Reklama
Jaký je průměrný plat?

Jaký je průměrný plat?

Platí vás dobře? Porovnejte svůj plat s průměrem v oboru a zjistěte, jak na tom doopravdy jste.

Také by vás mohlo zajímat:

Nový rok, nová kariérní předsevzetí: Najděte ty své!
1. 1. 2024

Nový rok, nová kariérní předsevzetí: Najděte ty své!

Start-up vs korporát: Jaký je rozdíl?
4. 9. 2023

Start-up vs korporát: Jaký je rozdíl?

Zajímavé otázky, díky kterým lépe poznáte své kolegy
8. 2. 2024

Zajímavé otázky, díky kterým lépe poznáte své kolegy