Magazín.Personálka.cz  / Poradna  /

Návod, jak napsat motivační dopis

I když není motivační dopis v dokumentech vyžadovaných od uchazeče zdaleka takovou samozřejmostí jako strukturovaný životopis a průvodní dopis, stále existuje mnoho zaměstnavatelů a personalistů, kteří si ho žádají. Motivační dopisy se těší velké oblibě i při výběrovém řízení na univerzitní studium či studentské stáže. Nevíte, jak správně napsat motivační dopis? Přinášíme vám kompletní přehled, kde začít, co by měl motivační dopis obsahovat a čeho byste se měli naopak vyvarovat.

Kdy je potřeba motivační dopis?

Zatímco průvodní dopis a životopis jsou dokumenty, jejichž zaslání od uchazečů personalisté očekávají, s motivačním dopisem je tomu jinak. Obvykle platí, že pokud není motivační dopis od uchazečů v inzerátu vyžadován, není nutné, abyste jej poslali. Pokud se však ucházíte o vysokou pozici, o kterou je velký zájem, zaslání motivačního dopisu, v němž vyjádříte svou motivaci, by vám mohlo pomoci odlišit se od ostatních uchazečů. Jedná se však o velmi specifické případy a zpravidla platí, že posílat motivační dopis, když není vyžadován, je zbytečná práce navíc.

Zvolte si správný tón

Zatímco některé společnosti preferují více otevřenou a uvolněnou komunikaci, jiné si udržují jistý formální standard. Před tím, než začnete psát motivační dopis, si zjistěte, jaký tón komunikace používá společnost, ve které se ucházíte o místo. Zjistit to můžete na jejích oficiálních webových stránkách, sociálních sítích, případně to můžete posoudit na základě stylu inzerátu. Na základě těchto informací následně přizpůsobte tón svého motivačního dopisu.

Začněte osnovou

Nevíte, kde začít? Zkuste si pro začátek vytvořit osnovu, do které zaznamenáte, jaké informace o vašich předchozích zkušenostech a osobnostních vlastnostech chcete v motivačním dopise zmínit. Ty následně více rozvinete, přičemž budou vytvářet úvod a jádro celého motivačního dopisu. Doporučujeme vám přizpůsobit informace, které chcete v dopise zmínit, pracovní pozici, o níž se ucházíte, abyste dodrželi přiměřenou délku motivačního dopisu a zároveň zmínili to nejdůležitější.

Oslovení je důležité

Na začátku každého motivačního dopisu standardně bývá oslovení osoby, jíž bude váš dopis doručen. Toto oslovení je důležité a nikdy byste jej neměli vynechat. Oslovenou osobou je nejčastěji personalista, někdy to však může být přímo manažer společnosti. Jak zjistíte, koho máte v úvodu motivačního dopisu oslovit? Podívejte se, kdo je uveden jako kontaktní osoba v inzerátu, na který reagujete, a máte odpověď.

Představte se v úvodu

V úvodu motivačního dopisu byste se měli představit a zdůvodnit, proč se ucházíte o vybranou pracovní pozici. Úvod motivačního dopisu by měl být krátký, jeho optimální délka jsou přibližně 3 věty. Z těchto vět by však měla být jasná vaše motivace. Zároveň byste měli v krátkosti dát najevo, že jste si o dané firmě zjišťovali dodatečné informace. To můžete zmínit například pomocí věty, ve které vyjádříte pozitivní postoj k hodnotám společnosti. Úvod motivačního dopisu by měl být dostatečně silný a originální, aby zaujal personalistu natolik, že bude chtít ve čtení dopisu pokračovat a dozvědět se o vás víc.

Příběh uprostřed

Klíčovou částí motivačního dopisu je jeho prostřední část, která by měla obsahovat přehled vašich dosavadních zkušeností a znalostí s přihlédnutím k vybrané pracovní pozici. Pokuste se v motivačním dopise nejen vypsat vaše zkušenosti, ale propojit je také s osobní motivací, čímž vytvoříte krátký příběh o vaší kariérní cestě, který personalistovi dokáže, že jste pro danou pracovní pozici ideálním kandidátem.

Vize a budoucnost v závěru

V závěru motivačního dopisu byste měli především zdůraznit, proč jste pro danou pracovní pozici ideálním kandidátem právě vy. Snažte se to opět udělat s přihlédnutím na vaše již zmíněné pracovní zkušenosti, ale také na hodnoty a budoucí cíle společnosti.

Nezapomeňte na kontakt

Váš motivační dopis byste měli ukončit rozloučením a podpisem. Nezapomeňte také přiložit své kontaktní údaje, aby vás mohl personalista snadno kontaktovat.

Jakých chyb se vyvarovat?

  • Optimální rozsah motivačního dopisu je jedna strana A4. Snažte se ho dodržet.
  • Pozor na gramatické a interpunkční chyby.
  • Vyhýbejte se neobratným slovním spojením. Zkuste dát váš motivační dopis přečíst někomu blízkému těsně před odesláním.
  • Místo nejistých slovních spojení (myslím si, že jsem zodpovědný), používejte přesvědčivý tón (jsem zodpovědný).
  • Nelžete. Dříve či později vaši lež potenciální zaměstnavatel odhalí, čímž si můžete poškodit reputaci.
  • I když má motivační dopis vyzvednout vaše kvality, vyvarujte se přehnané samochvále.
  • Motivace a chuť do práce je důležitá, nesnažte se však za každou cenu dané firmě podlézat.

Vzor motivačního dopisu

Pro lepší inspiraci vám přikládáme vzor motivačního dopisu. Doporučujeme však vytvořit si vlastní text, jež bude odpovídat požadavkům pracovní pozice, o kterou se ucházíte.

Vážená paní Nováková,

jmenuju se Josef Černý a rád bych projevil zájem o pozici svářeče ve Vaší společnosti Železo a.s. S pečlivostí a zájmem jsem studoval charakteristiku Vaší organizace a potvrzenou reputaci v oblasti strojírenství. Po přečtení informací o firmě mě zaujala Vaše dlouholetá historie a závazek ke kvalitě ve strojírenském průmyslu.

Mám za sebou víc než deset let praxe v oboru svařování. Pracoval jsem na různých projektech, a proto jsou mi známé mnohé svařovací techniky a postupy. Moje odborné vzdělání mi dodává pevný základ, a vždycky se snažím držet krok s nejnovějšími trendy v odvětví.

Vaše firma mě zaujala také svým závazkem k inovacím, a myslím si, že bych mohl přinést svou vášeň a znalosti do Vašeho týmu. Věnuji pozornost kvalitě a bezpečnosti práce a věřím, že bych mohl přispět k dosahování firemních cílů.

S potěšením bych se s Vámi setkal osobně, abych podrobněji prezentoval svůj profesní přístup a možný přínos pro Váš tým. Jsem připraven poskytnout veškeré další informace, které by mohly napomoci k objasnění mého potenciálu ve výkonu této pozice.

Děkuji Vám za Váš čas, těším se na možnost představit se Vám a podrobněji probrat mé znalosti a zkušenosti.

S pozdravem,

Josef Černý