Magazín.Personálka.cz  / Poradna  /

Lze prodloužit zkušební dobu kvůli nemoci?

Zkušební doba je pro zaměstnavatele i zaměstnance klíčovým obdobím k vzájemnému poznávání. Co se však děje v případě, že onemocníte? Jaké jsou podmínky pro prodloužení zkušební doby kvůli nemoci? Můžete čerpat dovolenou během zkušební doby? A co se stane v případě těhotenství? Tento článek vám zodpoví všechny tyto otázky.

K čemu slouží zkušební doba?

Zkušební doba je obdobím, ve kterém může zaměstnanec či zaměstnavatel kdykoli ukončit pracovní poměr bez udání důvodu. Je důležité vědět, že zkušební doba není povinná ze zákona. Většina zaměstnavatelů ji však upřednostňuje, protože jim dává možnost lépe se seznámit s novým zaměstnancem. Zkušební doba má výhodu i pro zaměstnance, jelikož má díky ní možnost zjistit, zda mu vyhovuje daná pracovní činnost, kolektiv a firemní kultura.

Zkušební doba musí být sjednána v pracovní smlouvě. Standardní délka zkušební doby jsou 3 měsíce, v případě vedoucích pozic to však bývá 6 měsíců. Dejte si ale pozor na zkušební dobu v pracovním poměru na dobu určitou. Zkušební doba totiž nesmí překročit polovinu délky pracovního úvazku. To znamená, že pokud máte smlouvu uzavřenou například na 4 měsíce, vaše zkušební doba může mít maximální dobu trvání 2 měsíce. V případě, že máte pracovní smlouvu uzavřenou na delší časový úsek, například na rok, platí standardní délky zkušební doby, a to již zmíněné 3 nebo 6 měsíců.

Lze prodloužit zkušební dobu kvůli nemoci?

Ano, zkušební dobu lze prodloužit kvůli nemoci. Pokud se ocitnete na nemocenské v průběhu zkušební doby, v prvních 14 dnech nemocenské jste chráněni zákonem, což znamená, že s vámi zaměstnavatel nesmí ukončit pracovní poměr. V tomto případě vám však zaměstnavatel může prodloužit zkušební dobu o počet dní, po které jste byli nemocní. V případě, že jste na nemocenské déle než 14 dní, má zaměstnavatel možnost ukončit pracovní poměr bez udání důvodu.

Je možné čerpat dovolenou ve zkušební době?

Vzít si dovolenou ve zkušební době nepatří mezi standardní praktiky, jelikož účelem zkušební doby je především seznámit se s novou prací, prostředím a kolektivem. Co když však k této situaci i přesto došlo? Podle zákoníku práce vám vzniká nárok na placenou dovolenou ve chvíli, kdy v nové práci odpracujete 21 dní. V tomto případě máte nárok na 1,5 dne dovolené, pokud vám zaměstnavatel poskytuje standardních 20 dní dovolené. Máte-li k dispozici 25 dní dovolené, vzniká vám nárok na dovolenou 2 dny.

Pokud byste potřebovali dovolenou dřív, než vám uplyne prvních odpracovaných 21 dní, máte ještě možnost vybrat si neplacenou dovolenou. Zákoník práce tuto možnost nijak neomezuje a tak záleží jen na tom, jak se dohodnete se zaměstnavatelem. Za období neplacené dovolené si však musíte uhradit zdravotní pojištění jako samoplátce. Co se týká zkušební doby v případě placeného či neplaceného volna, prodlouží se vám o počet dní vybrané dovolené stejně, jako je tomu v případě nemoci.

Co v případě těhotenství?

Co když během zkušební doby otěhotníte? I v tomto případě platí základní pravidlo, že vás zaměstnavatel nemůže propustit z diskriminačních důvodů. Pokud se však zaměstnavatel rozhodne s vámi ukončit spolupráci z jiného relevantního důvodu, je oprávněn tak učinit. Neexistuje však právní povinnost, na základě které byste zaměstnavateli museli oznamovat těhotenství. Měli byste to však udělat v případě, že by daná pracovní činnost mohla vážně ohrozit vaše zdraví nebo zdraví vašeho dítěte.