Magazín.Personálka.cz  / Poradna  /

Jak udržet zájem kandidátů během výběrového řízení?

Najít správného kandidáta pro váš tým není vždy snadný úkol. Abyste zaujali ty nejlepší talenty a udrželi jejich zájem během celého procesu výběrového řízení, je třeba dodržovat určitá pravidla a postupy. V tomto článku se proto seznámíte s efektivními metodami, které vám pomohou nalézt a udržet ty nejlepší kandidáty pro váš tým.

Napište lákavý inzerát

Prvním krokem k zaujetí kandidáta je kvalitní inzerát. Kromě důkladného popisu pracovní činnosti a firemních benefitů byste v dobrém inzerátu rozhodně neměli vynechat instrukce o tom, co budete od uchazeče očekávat a v jaké formě má mít zpracovaný životopis, případně motivační dopis. Tyto informace usnadní výběrové řízení nejen uchazeči, ale i vám, protože čím detailněji inzerát napíšete, tím dříve se vám ozvou jen vhodní kandidáti. Zároveň se snažte inzerát formulovat tak, aby bylo zřejmé, v čem je daná pozice pro uchazeče výhodná a co by díky ní mohli ve svém kariérním životě získat..

Jasně specifikujte proces

Už v pozvánce na pohovor kandidátovi jasně specifikujte proces výběrového řízení. Připravte ho na to, kolik kol pohovoru ho čeká, se kterými kolegy se setká a na čem bude průběh výběrového řízení založen. Když kandidátovi otevřeně popíšete celý proces výběrového řízení nejen, že ho ušetříte alespoň od části stresu a obav, zároveň tím i odfiltrujete kandidáty, kteří s průběhem výběrového řízení nebudou souhlasit. Nezapomeňte kandidátovi při popisu tohoto procesu ujasnit i termíny, kdy budou jednotlivá kola probíhat.

Dodržujte termíny

Pokud uchazečům řeknete, že se jim ozvete během dvou týdnů nebo že další kolo pohovoru bude za týden, dodržte to. Dodržování termínů totiž uchazeči ukáže, že jste seriózní firma s dobrou organizací. Co když se však stane, že musíte další postup ve výběrovém řízení z nějakého důvodu odložit a slíbený pohovor nutně oddálit? V tom případě kontaktujte uchazeče s předstihem a ujistěte ho, že o něj i nadále jevíte zájem jako o perspektivního kandidáta, jen jste se setkali s nečekanými komplikacemi. Pokud budete jednat slušně a férově, bezpochyby to pochopí.

Zajistěte příjemný pracovní pohovor

Klíčem k udržení zájmu kandidáta je samozřejmě úspěšný pohovor. Neberte pracovní pohovor jako výslech kandidáta. Místo toho ho nechte, ať vám o sobě a svých zkušenostech sám řekne to, co uzná za vhodné, a budete-li mít další dotazy, zeptejte se na ně dodatečně. Pokuste se kandidátovi detailně a jasně popsat, v čem bude spočívat jeho pracovní pozice a jaké kariérní či osobní benefity mu do života může přinést. Zároveň nalaďte atmosféru pohovoru tak, abyste se místo monologů dostali s kandidátem k dialogu. Přestože jste v tomto případě v pozici autority, projevte vůči kandidátovi empatii a navoďte přátelskou atmosféru. Také rozhodně nezapomeňte zmínit firemní benefity.

Připomínejte se

Výběrové řízení může trvat i několik týdnů, protože vyslechnout si všechny kandidáty a zhodnotit jejich schopnosti vyžaduje nemálo času. Mnozí zaměstnavatelé musí tento proces navíc skloubit s každodenními pracovními povinnostmi, což jeho trvání o to více prodlužuje. Jak v tomto mezidobí udržet zájem kandidátů? Zkuste jim například poslat na e-mail newsletter s firemními novinkami. Nejen že se jim díky newsletteru chytře připomenete, vzbudíte v nich také dojem, že s nimi počítáte jako s budoucí součástí firmy, a proto předpokládáte, že by je newsletter mohl zaujmout. Jedná se o jednoduchou formu připomenutí se, kterou však můžete dosáhnout požadovaného efektu.

Požádejte o zpětnou vazbu

Zpětná vazba není jen skvělým způsobem, díky kterému se kandidátům připomenete. Pokud totiž kandidáta požádáte o zpětnou vazbu na to, jaký pocit měli z pracovního pohovoru, získají dojem, že si vážíte jejich názoru, což rozhodně udrží jejich zájem. Upřímná zpětná vazba od kandidátů vám zároveň může pomoci zlepšit proces výběrového řízení do budoucna. Doporučujeme vám rozeslat anonymní dotazník, aby měli kandidáti větší motivaci odpovídat upřímně.